Adviseren#hetzitvanbinnen

Wij hebben een eigenzinnige kijk op verzuim, die leidt tot vooruitstrevend en zeer effectief verzuim- en gezondheidsbeleid in organisaties. De kern van onze visie op verzuim wordt gevormd door een aantal diepgewortelde overtuigingen:

  • (Vermijdbaar) Verzuim is geen medisch probleem, maar een managementprobleem.
  • Verzuim kent vele oorzaken en slechts één daarvan is ziekte. Daarom spreken wij van arbeidsverzuim in plaats van ziekteverzuim.
  • De leidinggevende is centraal  en integraal verantwoordelijk.
  • Een blijvend en stabiel laag verzuim kan uiteindelijk alleen maar tot stand komen in gezonde organisaties, waarin goed werkgeverschap, aandacht en ondersteuning voor medewerkers en preventie vanuit dit  perspectief voorop staan.
  • Respectvolle benadering van medewerkers is een vereiste.
  • Gezonde bedrijven zorgen voor gezonde medewerkers en vice versa. 'Wij maken iedere organisatie gezonder' 

Wij waren één van de eerste partijen in dit land die arbeidsverzuim in organisaties benaderen vanuit het gedragsmodel, en begrijpen dat gezondheidsbeleving, welzijn, talentontwikkeling en mobiliteit vele malen belangrijker zijn dan gezondheid sec. Direct  gevolg: een daling van het verzuim bij onze klanten met gemiddeld 30 tot 70 procent. Waar anderen spreken over “demedicaliserend” verzuimbeleid, hebben wij de implementatie ervan zo ongeveer uitgevonden en volledig onder de knie. Wij weten dat dit heel wat meer behelst dan slechts het niet medisch ziek verklaren van boze medewerkers (Stecr richtlijn conflict). Nog steeds wordt in organisaties dagelijks de tamelijk zinloze discussie gevoerd over “ziek of niet ziek”. Nog steeds denken we met zijn allen dat er dokters bestaan die deze Salomonskwesties zouden kunnen beslechten, en nog steeds vinden te veel medewerkers dat “ziek nu eenmaal ziek is..”. 

Makkelijke en ondertussen volledig uitgeholde kreten als: “verzuim is een keuze” en “het gaat er om wat je wel kunt” vormen niet de oplossing. Bewustwording en echte gedragsverandering in alle lagen van de organisatie vormen deze  wel. Argo advies is uw daadkrachtige partner in dit proces. Of u nu nog de eerste stap moet maken van klassiek, medisch verzuimbeleid naar modern verzuimbeleid op basis van een managementmodel, het eigen regie model wil implementeren of nu al de stap wil zetten naar echt duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, wij maken dit samen met u tot een succes!

Drs. Rudo Vissers, DGA Argo Advies