Paradigma - Argo-16
RI&E
Omdat je soms ook even binnen de lijntjes moet kleuren...

Weet u hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek zijn geborgd in uw organisatie? Inventariseer regelmatig de risico's op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de medewerkers door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
 

De RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Het is dan ook wettelijk verplicht om de RI&E uit te voeren. Argo Advies kan u, onder verantwoordelijkheid een van onze geregistreerde bedrijfsartsen, hierbij ondersteunen.

Bij de start van de RI&E benoemen we een zogeheten kerndeskundige die de inventarisatie en evaluatie in goede banen leidt. Ook dit is één van onze experts. Ons team bestaat onder andere uit een veiligheidsdeskundige, een arbeids- en organisatieadviseur en een arbeidshygiënist. Zo zorgen we ervoor dat een tweede specialist het plan beoordeelt voordat we het aan u presenteren.

Het rapport is de basis voor een plan van aanpak. Daarin staat hoe we de risico’s tegen gaan en aanpakken. Dit plan bespreken we met u als werkgever.

Wij hanteren voor de uitvoering van de RI&E de algemene MKB RI&E-methode. Als het nodig is, maken we gebruik van een branchespecifieke RI&E.

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Indien nodig, helpt Argo Advies u ook graag bij de vervolgstappen..

Wilt u meer informatie?