Leven#opverantwoordemanier

Eén van de oorzaken van verzuim is een slechte gezondheid door een slechte levensstijl. Vitale medewerkers die gezond eten en geregeld sporten, zijn minder vaak ziek, zo is gebleken. Argo advies geeft tijdens de vitaliteitstraining meer uitleg over de consequenties van een slechte levensstijl en zorgt er zo voor dat meer medewerkers hun levensstijl aanpassen. 

Vitaliteitsbeleid past in onze visie. Bekijken waar de mogelijkheden liggen om positief en energiek in het leven te staan. Een vitaal mens! 

Stimuleer de medewerkers door hen bijvoorbeeld fruit aan te bieden of ga samen sporten met collega's. Hiermee verhoog je ook de motivatie en zorg je voor een positieve werkhouding.  

Een vitaliteitsbeleid beïnvloedt het gedrag van de werknemer. Daarom is het goed om hiermee aan de slag te gaan. Onze experts adviseren en ondersteunen u graag bij het vitaliteitsbeleid van uw organisatie. 


Wij hebben aandacht voor het individu!