Begeleiden#daarzijnwegoedin 

Als men gaat kijken naar het totale verzuim in Nederland is ongeveer 80% van het verzuim niet per definitie arbeidsongeschikt door ziekte. Dit is niet alleen wetenschappelijk bepaald, wij zien ook dat er vaak andere redenen achter het verzuim schuil gaan dan het ziek zijn alleen. Dit neemt niet weg dat iemand door deze reden wel degelijk in het verzuim kan raken. Het is daarom noodzaak de oorzaak bij de kern aan te pakken, het liefst zo snel mogelijk.

In onze werkwijze koppelen wij aan elke organisatie een vaste adviseur inzetbaarheid. Deze HBO+ opgeleide en ervaren experts kunnen u bij elk vraagstuk binnen de organisatie ondersteunen. Zij zijn de spin in het web en staan in contact met uw medewerker, leidinggevende en P&O-er. De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden wordt in onderstaande afbeelding weergegeven. 


Met de inzet van onze adviseurs zullen uw leidinggevenden steeds meer regie in handen krijgen. Dit gebeurt door “coaching on the job”. Daarnaast zorgen ze ervoor dat uw medewerkers meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen binnen hun werkzaamheden. Met de inzet van onze adviseurs zullen uw leidinggevenden steeds meer regie in handen krijgen. Dit gebeurt door “coaching on the job”. Daarnaast zorgen ze ervoor dat uw medewerkers meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen binnen hun werkzaamheden. 

Natuurlijk werken we ook met bedrijfsartsen, een van onze specialisten. Argo Advies onderschrijft het professionele statuut van de bedrijfsarts/ NVAB.

Kortom; het aanpakken van de oorzaak van het verzuim zorgt voor een positieve gedragsverandering. Effect: positieve energie, meer arbeidsvreugde en een betere sfeer binnen het team. En dit leidt weer tot betere prestaties, een positievere werkhouding en uiteindelijk een gezondere organisatie.


Wedden dat wij beter zijn!