Samenwerken#daarzijnwijgoedin

Argo advies is een gecertificeerde arbodienst die al ruim tien jaar in heel Nederland actief is. Met onze acht verschillende vestigingen door heel het land zijn we altijd dichtbij. Zowel binnen kleine en middelgrote als  grote organisaties verlagen we het arbeidsverzuim en we houden dat ook laag!

Met werkgevers
Waarschijnlijk vertellen we niets nieuws als we zeggen dat arbeidsverzuim veel geld en energie kost. Maar wat doet u eraan om het terug te dringen?

Wij richten ons met name op het gedrag van u en uw medewerkers. Verzuim heeft vaak te maken met andere factoren dan alleen maar de gezondheid. Denk aan werksfeer, collega’s, privésituatie, etc.

‘Ziek zijn is geen medisch probleem, maar een managementprobleem’ is onze visie, gebaseerd op onze kennis en ervaring. Hier handelen wij dan ook naar. Wij adviseren, ondersteunen en ontzorgen!

Met leidinggevenden

Onze adviseur inzetbaarheid heeft samen met de leidinggevende binnen uw organisatie een spilfunctie. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers. Uw leidinggevenden moeten zich bewust zijn van de invloed die ze hebben op de medewerkers en hun gedrag. We spreken hen aan op hun voorbeeldfunctie.

De samenwerking start met een kick-off training die ervoor zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Verder coachen onze adviseurs de leidinggevenden continu.

Met werknemers
Onze adviseur inzetbaarheid staat direct binnen 24 uur in contact met uw verzuimende medewerker om samen met hem/haar te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Door goed te luisteren en te adviseren, wordt gezocht naar een juiste oplossing. 


Aandacht voor het individu!