Evalueren#omrisico’stevoorkomen

Het is voor u als werkgever van belang te weten hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek geborgd zijn. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om regelmatig de risico’s gericht op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te inventariseren.

Dit verplichte onderzoek wordt Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) genoemd en wordt ook wel gezien als een fundament voor het arbobeleid binnen uw organisatie. Aan de hand van dit rapport wordt een plan van aanpak opgesteld om de risico’s op verschillende manieren tegen te gaan dan wel aan te pakken. Dit plan wordt samen met de werkgever besproken. Wij gebruiken de algemene MKB RI&E methode. Als het nodig is, maken we gebruik van een branche specifieke RI&E.

Onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde bedrijfsarts voeren we uw RI&E uit. Voordat we starten, benoemen we een zogenaamde kerndeskundige die de inventarisatie en evaluatie in goede banen leidt. Ook dat is één van onze experts. Ons team bestaat onder andere uit een veiligheidsdeskundige, een arbeid- en organisatieadviseur en een arbeidshygiënist. Zo zorgen we ervoor dat een tweede specialist het plan beoordeelt voordat we het plan aan u presenteren.


Wij nemen niets zomaar voor lief!