Uw medewerker willen we snel en zo gezond mogelijk weer aan het werk krijgen.

 

Psychische interventies zijn begeleidingstrajecten die we in opdracht van een werkgever inzetten. Dat doen we bij verzuim, als uitval dreigt of als uit een quickscan blijkt dat het nodig is. Natuurlijk gaat dit in overleg met uw medewerker(s). Waar nodig betrekken onze psychologen de bedrijfsarts, behandelaar
of leidinggevende in dit proces, bijvoorbeeld om de juiste voorwaarden te scheppen voor spoedig herstel.

 

Herhaling en terugval voorkomen

Wij bieden diverse instrumenten aan om mensen die zijn vastgelopen meer inzicht te geven in hun situatie. Met die instrumenten gaan mensen actief aan de slag. Gedrag dat nadelig is voor de psyche of gezondheid wordt positief veranderd.

Werken is onderdeel van de oplossing, als de situatie het toelaat. Het zijn intensieve periodes, maar we weten uit ervaring dat mensen na afloop blij zijn met het geleerde. Het geeft ze houvast, waardoor ze steviger in hun schoenen staan en gelukkiger worden. Het levert voldoende zelfreflectie op om herhaling of terugval te voorkomen.

 

Effectief

Onze methodes zijn effectief. Normaal gesproken volstaan vier tot zes sessies. Hierna zijn mensen weer volledig aan het werk.
Slechts 10 procent vraagt om een intensievere aanpak. Hiervoor ontwikkelen we een op maat gemaakt traject.

Vanzelfsprekend geschiedt dit slechts in nauwe overeenstemming met uw medewerker en u.