Onze aanpak werkt!

 

Wachtlijsten bestaan niet bij PSION. Tijd telt. Uiterlijk zeven werkdagen na een aanmelding hebben wij een uitgebreide intake met uw medewerker. Hieruit volgt een plan van aanpak dat snel tot resultaten leidt. Wij houden van aanpakken, net als u.

Vanzelfsprekend bieden wij maatwerk. Dat hoort bij onze visie op menselijke en effectieve begeleiding.

 

Actieve houding

Respect voor de problematiek betekent in onze ogen dat we zaken concreet benoemen en dat we gericht aan oplossingen werken. We zijn duidelijk en direct. De praktijk heeft ondertussen bewezen dat onze aanpak werkt en dat de kans op terugval bijzonder klein is.
We verwachten van werknemers een actieve houding en gaan er van uit dat zij actief aan de slag gaan met hun herstel.

 

Besparing

Snelle opvolging is niet alleen vanwege het menselijke aspect belangrijk. Salariskosten, derving van inkomsten, onrust in de organisatie, achterstallig werk; allemaal zaken die grotendeels zijn te voorkomen door tijdig en adequaat ingrijpen. Een snelle interventie verdient zich altijd terug. Onze mensen zijn er op gericht om zo’n periode zo kort mogelijk te laten duren, waardoor uw medewerker(s) en uw organisatie snel weer operationeel zijn.

 

Besteed energie aan wat je kunt beïnvloeden

We vinden overleg met onze opdrachtgevers onmisbaar voor goede dienst- en hulpverlening. Logisch, want het draait om de mens in combinatie met zijn werkplek. Korte lijnen en duidelijke communicatie tussen medewerker, psycholoog en de organisatie (leidinggevende, HR professional) zijn van wezenlijk belang. Hierbij gaat het vanzelfsprekend niet om medische zaken, maar om mogelijkheden ten aanzien van inzetbaarheid en de eventuele nodige (tijdelijke) aanpassingen in het werk.

Samen verbeteren we wat kan, maar we leren tegelijkertijd de medewerker beter om te gaan met onveranderbare zaken.
Verspil je energie niet aan zaken die toch niet zullen wijzigen. Zo blijf je beter in balans.