Masterclasses Kennisweek 2015

Energie in Balans
Psychische klachten grijpen vaak fors in op alle facetten van het leefpatroon en zijn meestal “ongrijpbaar” voor de directe omgeving, waaronder ook de werkgever. Beleidsmakers, leidinggevenden en afdelingen HRM dienen daarom basaal begrip te hebben van inhoud, ontstaanswijze, gevolgen, uitingsvormen en interventiemogelijkheden van psychische klachten. 
(lees meer)

Omgaan met psychische klachten vs. multiculturele diversiteit
Psychische klachten herkennen, signaleren bij je collega’s of medewerkers en vervolgens bespreekbaar maken én dus voorkomen(!) blijkt voor velen nog een grote uitdaging. Laat staan als hier ook nog eens een cultuur- (en wellicht zelfs taal) barrière een rol in speelt!
(lees meer)

Wijzigingen in de Arbowet
De Arbowetgeving wordt in 2015 wederom gewijzigd. Dit keer staat de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts centraal en komt er een wettelijk kader voor het recht op second opinion voor uw medewerkers. Tevens dient meer aandacht uit te gaan naar de rol van de preventiemedewerker. 
(lees meer)

Eigen risico dragen WGA en Ziektewet
U heeft vast al lang gehoord van de wet BeZaVa en de wet WIA. Waarom is deze wetgeving eigenlijk in het leven geroepen? Het antwoord lijkt simpel, de overheid zoekt immers naar een model waarbij u als werkgever meer regie gaat voeren over de inzetbaarheid van uw (ex) medewerkers. Wanneer u dat niet doet, betaalt u zelf de rekening. Dat is het uitgangspunt. 
(lees meer)

Wet Werk en Zekerheid
U bent ongetwijfeld reeds op de hoogte van de wijzigingen die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd en de veranderingen die op 1 juli 2015 een feit zullen zijn. Vaak blijkt het echter niet geheel duidelijk te zijn op welke wijze een deugdelijk (ontslag)dossier van een arbeidsongeschikte of een disfunctionerende werknemer opgebouwd dient te worden. 
(lees meer)

Gezondheid, vitaliteit en beleid 
Eén van de oorzaken van verzuim is een slechte gezondheid door een slechte levensstijl. Vitale medewerkers die gezond eten en geregeld sporten, zijn minder vaak ziek, zo is gebleken.
(lees meer)

Medewerker van de toekomst!
Duurzame inzetbaarheid een containerbegrip? ” Inmiddels wel… “Een trend in HR-land? “Ongetwijfeld…” Kun je duurzame inzetbaarheid vertalen naar praktische instrumenten waar je direct mee aan de slag kunt? “Absoluut!”
(lees meer)

RI&E en PAGO, verplicht onderdeel of daadwerkelijk toegevoegde waarde?
Arbobeleid is meer dan alleen het verzuimbeleid. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden. Het betreft zowel verplichtingen op het gebied van veiligheid, als op het gebied van gezondheid en welzijn. 
(lees meer)

Langdurig ziek, en dan?
Je medewerker is al een tijdje uit de running. Er lopen allerlei onderzoeken en hij staat op de wachtlijst voor een behandeling. Die zie je voorlopig niet terug. 
(lees meer)

Veilig naar het werk door de RI&E en e-learning BHV?
Jaarlijks zijn er 230.000 mensen in Nederland slachtoffer van een bedrijfsongeval. Hiervan meldt 1/3 zich ziek en overlijden jaarlijks 80 personen. De RI&E brengt de risico’s in kaart maar er zijn ook risico’s die niet voorkomen kunnen worden, deze restrisico’s vormen de basis voor de BHV-organisatie. 
(lees meer)Klik hier voor de complete agenda