Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Indien u onlangs te maken heeft gehad met de dienstverlening van Argo Advies, horen we graag uw mening over u hoe dat contact heeft ervaren. Voorbeelden van een dergelijk contact zijn bijvoorbeeld een spreekuur of een medische keuring. Uw ervaring is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij het verbeteren van onze dienstverlening. 

Wanneer u de afgelopen tijd vaker contact heeft gehad met een deskundige, dan kunt u bij het invullen van deze enquête het laatste contact in gedachten te houden. Wij stellen het zeer op prijs als u deelneemt aan dit onderzoek, het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. 

Het onderzoek is volledig anoniem. Het is voor ons niet mogelijk om zonder uw toestemming uw antwoorden te herleiden naar uw persoon of de medewerkers waarmee u contact heeft gehad. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!


KLIK HIER VOOR DE ENQUETE