Dragen#vanfinancielerisico's

Eigenrisicodrager
Realiseert u zich dat u eigenlijk al sinds 2014 Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA bent?  U wordt namelijk als werkgever 12 jaar lang financieel  verantwoordelijk gesteld  voor uw verzuimend personeel: de eerste twee jaar door de Wet Verbetering Poortwachter en/of de premie Werkhervattingskas Ziektewet en de 10 jaar daarop wordt u extra belast bij instroom door de premie WGA-vast en WGA-Flex. Nu bent u “verzekerd”  bij het UWV of bij een private verzekeraar. Het kan ook zo zijn dat u het risico zelf draagt.

Aan u de taak om u goed te laten informeren welke keuze het beste bij de financiële situatie van uw organisatie past en vervolgens; hoe u  de  schadelast die verzuimende (ex-) medewerker veroorzaken zoveel als mogelijk kunt beperken.

Het adequaat aansturen van alle partijen die betrokken zijn bij het verzuim van uw medewerker is een vak apart (naast de arbodienst ook leidinggevenden, re-integratiebedrijven, verzekeraars, UWV, et cetera). Het vereist specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving  toe te kunnen passen en om inzicht te krijgen in alle bijkomende financiële consequenties, verzekeringen en subsidies;
zowel op werknemer niveau als op organisatieniveau.

Middels de uitvoering  van een grondige financiële analyse brengt onze ERD desk dit voor uw organisatie in kaart.

Uw organisatie als eigenrisicodrager?
Kiest u ervoor om eigenrisicodrager  te worden voor de Ziektewet en/of WGA, dan betekent dat dat u als werkgever meer mogelijkheden krijgt om duurzaam regie te voeren op de eigen arbeidsongeschiktheidsrisico’s en –lasten.
Onze experts ondersteunen u optimaal in dit proces.
De begeleiding van de ex werknemers kan volledig door ons verzorgt worden.

Voor resultaatgerichte begeleiding kunt u terecht bij de ERD Desk van Argo Advies.

Wilt u meer informatie? Laat u adviseren door onze ERD desk adviseurs erd@argoadvies.nl