Wachtlijsten bestaan niet bij PSION.
Binnen 7 werkdagen na aanmelding hebben we een gesprek met uw medewerker.

 

Een psychische interventie heeft pas zin, als de achterliggende problematiek duidelijk is. Een goede intake zien wij daarom als belangrijke eerste stap. We starten met een uitgebreid oriënterend gesprek van anderhalf uur. Psychologische tests maken daar deel van uit. Tests die iets zeggen over de mate waarin het functioneren van uw medewerker beperkt wordt. Deze quickscan dient als basis voor een nabespreking met een tweede psycholoog. Met als doel de bepaling van de problematiek en beoogde opvolging.

 

Vervolgstappen en rapportage

Onze psychologen bekijken of een werknemer de reguliere activiteiten, al dan niet deels, kan uitvoeren. Soms adviseren we om aangepast werk te gaan doen. In dit stadium stellen we de verwachtingen vast over de duur van klachten en beperkingen. Verder komen de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen voor herstel en re-integratie aan bod. Het geheel vatten we samen in een heldere rapportage - en desgewenst een persoonlijke toelichting - waarbij medische, vertrouwelijke informatie vanzelfsprekend buiten beschouwing blijft.