Budgetcoaching

Van de werkenden heeft 21 procent lichte of ernstige betalingsproblemen (Van der Schors, Van der Werf en Schonewille, 2015). Hoe zit dat bij uw organisatie? Wat doet u aan ondersteuning voor uw werknemers?

Wist u dat werknemers met schuldenproblematiek

-20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit laten zien (en dus slecht functioneren)

-7 dagen per jaar extra verzuimen als gevolg van de financiële problemen?

-De kans op diefstal en fraude toeneemt

-dat de afhandeling van een loonbeslag zo’n drie uur in beslag neemt voor een afdeling P&O

-De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen een werkgever omgerekend zo’n  €13.000 euro per jaar kost?*

* Uit “personeel met schulden” Nibud 2017

Houd uw werknemer vitaal en duurzaam inzetbaar en ga het gesprek aan! Voorkom (ernstige) problematiek op het gebied van financiën voor uw werknemer én uw organisatie en voorkom loonbeslagen. De (gecertificeerde) budgetcoaches van Argo Advies gaan voor u graag aan de slag en denken hierover graag met u mee! 

Meer weten?

Wij zijn bereikbaar op nummer 088-0313200 of via budgetcoaching@argoadvies.nl. Ook komen wij graag eens bij u langs om te sparren over dit onderwerp en om te bezien wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen!

Wat is budgetcoaching van Argo Advies?

Argo Advies heeft de mogelijkheid om (preventief) interventies in te zetten op het gebied van financiële zelfredzaamheid. Wij werken landelijk en zonder wachtlijsten waardoor een snelle interventie mogelijk is. 

Vanuit onze visie dat werknemers zelf verantwoordelijk blijven voor hun financiële huishouding gaan wij met werknemers aan de slag om dat weer zelf te kunnen doen. Regie houden op het eigen leven en inzetbaarheid bij een werkgever, is ook regie houden op de financiën! Welke keuzes maken werknemers en welke gedragsverandering is hierin nodig? Allemaal zaken die tijdens een budgetcoachingstraject vanuit Argo Advies aan de orde komen. Uiteraard met de nodige respect naar werknemers toe, maar ook met de nodige zakelijkheid in afweging van keuzes. 

Wat we natuurlijk niet vergeten is dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Onze budgetcoaches dragen zorg voor overzicht en inzicht bij werknemers zonder zaken van hen over te nemen. Soms kan een multidisciplinaire aanpak nuttig zijn en wordt een psycholoog betrokken om een echte gedragsverandering te kunnen creëren. Deze psychologen hebben wij in huis en zijn ook zonder wachtlijst in te zetten! Vanuit deze positie kunnen werknemers weer een horizon zien en daadwerkelijk zelf keuzes gaan maken en hun gedrag hierop aanpassen. Van geldzorgen naar zorgen voor geld!

Wat kunnen de budgetcoaches van Argo Advies voor u betekenen?

-Individuele trajecten zonder wachtlijst met sturing op eigen verantwoordelijkheid en regie.

-Preventiegesprekken bij signalen van financiële instabiliteit

-Eenmalige life-event gesprekken (bijv. bij scheiding, krijgen van kinderen, loonkorting in verband met langer lopend verzuim en andere veranderende financiële situaties)

-Begeleiding naar en voorbereiding voor (keuze tot) schuldhulpverlening

-Periodiek inloopspreekuur op de werklocatie voor laagdrempelige inloop en korte vragen op financieel gebied (van geldzorgen naar zorgen voor geld)

-Trainingen aan HR/leidinggevenden; financiën; welke signalen moet je opvangen en hoe maak je het bespreekbaar?

Voor veel mensen is het onder controle houden van hun financiële huishouding een hele uitdaging. Daarnaast kampen veel mensen met (langdurige) schulden. Dit kan ook van invloed zijn op de medewerker in zijn of haar functioneren. Argo Advies biedt budgetcoaching aan als dienst voor deze groep mensen. 

Meer informatie? Stuur een mail naar budgetcoaching@argoadvies.nl