Onderzoeken#vraagtomdeskundigheid

Indien een medewerker langdurig in het verzuim zit, kunnen wij een arbeidsdeskundig onderzoek afnemen. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of werkhervatting binnen de eigen organisatie mogelijk is of eventueel bij een andere werkgever. 

U kunt kiezen voor een arbeidsdeskundig onderzoek:

  • als uw medewerker langdurig in het verzuim zit is;
  • wanneer u niet weet of de medewerker weer terug zou kunnen keren in dezelfde functie; 
  • indien onduidelijk of de medewerker dezelfde arbeidsmogelijkheden behoudt na ziekte / verlof;
  • bij moeizame re-integratie trajecten of re-integratie trajecten waarvan het doel onduidelijk is. 

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende mogelijkheden van de werknemer bekeken: wat kan de medewerker nog uitvoeren, wat zijn de reële verwachtingen daarover en wat moet aan wet- en regelgeving worden voldaan.

De aanpak van een arbeidsdeskundige is in de meeste situaties hetzelfde. Eerst zullen er gesprekken gevoerd worden met de medewerker en de werkgever. Ook is telefonisch contact met de bedrijfsarts. Binnen de organisatie wordt er bekeken welke mogelijkheden het bedrijf biedt en onze arbeidsdeskundige bekijkt welke eventuele andere functies of oplossingen het bedrijf te bieden heeft en hoe de medewerker in kwestie functioneert. 

Alle bevindingen worden in een rapportage opgenomen. Onze adviseurs zullen samen met de leidinggevenden en P&O bekijken welke volgende stappen te nemen. 


Wij nemen niets zomaar voor lief!