Wetswijziging dwingt u tot het maken van een keuze

Indien een medewerker langer dan 2 jaar ziek is bestaat er de kans dat hij of zij een WGA uitkering gaat ontvangen. Deze uitkering wordt verhaald op uw via de premies WGA-vast en WGA-Flex. Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Hierdoor ontstaat een compleet nieuwe situatie waarbij u voor de gehele WGA een keuze gaat maken tussen publiekelijk verzekeren via het UWV of eigenrisicodragerschap (ERD) voor de gehele WGA. Voor uw bedrijf is het dus essentieel een weloverwogen en gefundeerde keuze te maken want de financiële impact is enorm. 

Veel tijd krijgt u voor deze belangrijke keuze niet. Vòòr 1 oktober aanstaande moet uw keuze bij de Belastingdienst binnen zijn. Of u nu al Eigenrisicodrager bent of niet.  

Argo Advies nodigt u graag uit om de workshop Eigenrisicodragerschap & Schadelastbeheersing bij te wonen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wij informeren u tijdens deze workshop over de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en hoe u zich kunt voorbereiden op deze belangrijke keuze.

Na deze bijeenkomst heeft u de basiskennis om te onderzoeken welke stap de juiste is voor uw organisatie ten aanzien van de wetswijzigingen en bent u op de hoogte van alle gevaren en valkuilen. Een belangrijke eerste stap.

Bent u Eigenrisicodrager WGA? Dan is deze workshop helemaal interessant. Want u krijgt hier de kennis om ook in de toekomst verzekerbaar te blijven!

Inschrijven kan u hier.
Meer ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Vanwege het enorme aantal subsidieaanvragen (ruim 3.100) is het eerder gestelde budget van €22 miljoen verhoogd naar €30 miljoen. Hiermee is de verwachting dat alle aanvragen worden goedgekeurd mits aan de gestelde voorwaarden en eisen is voldaan. Het Agentschap SZW is nu druk bezig met de verwerking van deze subsidieaanvragen. 

Ten opzichte van 2014 is een forse stijging van aanvragen geweest. In 2014 werden namelijk ongeveer 2000 aanvragen goedgekeurd waar een totaal bedrag van €19,7 miljoen mee gemoeid. De kans is aannemelijk dat dit aantal aanvragen eind 2016 weer fors zal toenemen. Reden dus om hier vroeg bij te zijn! Het aanvraagtijdvlak is medio oktober tot medio november geopend.

https://www.agentschapszw.nl/nieuws/2015/staatssecretaris-klijnsma-verhoogt-subsidiebudget-duurzame-inzetbaarheid  
Argo Advies op TV!

Onlangs is Directeur Rudo Vissers gevraagd voor het TV programma “Ondernemen doen we Zo”. Samen met ondernemer Michael Bief van Dekachering en topsporter Demy de Zeeuw worden verschillende onderwerpen besproken. Visie, passie en motivatie leggen de link tussen  topsport en ondernemen. 

Argo Advies is trots op het feit dat we hiervoor gevraagd zijn en willen dit met u delen!

Geïnteresseerd in de visie van Argo Advies? Bekijk dan aanstaande zondag 6 september om 9.30 de uitzending op RTL 7! Mocht het tijdstip niet schikken, dan biedt Uitzending Gemist uiteraard de oplossing! 

http://www.ondernemendoenwezo.tv/
Samenwerking Argo Advies en “financial engineer” ESJ

De financiële risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid komen in toenemende mate bij de werkgever te liggen. Dit maakt het voor werkgevers van groot belang de instroom in de WIA te beperken. Middels investering in gezondheid, scholing en betrokkenheid is tegenwoordig dan ook iedereen op weg naar (duurzame) inzetbaarheid. Niet alleen is dit van belang voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar draagt het ook bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en een lager arbeidsverzuim. 

Ook ESJ is zich hier als “financial engineer” van bewust en focust zich op de beheersingskant van de werknemersrisico’s. Om die reden hebben ESJ en Argo Advies geïnvesteerd in een samenwerkingsrelatie, met als doel de inzetbaarheid van de medewerkers van de bij haar aangesloten organisaties te verbeteren en het haar klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. ESJ is een accountants- en belastingadvieskantoor dat inmiddels al 35 jaar bestaat. In die tijd zijn zij uitgegroeid tot een organisatie die haar klanten ondersteunt bij vrijwel elk zakelijk aspect van de bedrijfsvoering en persoonlijke situatie.

Met onze expertise op het gebied van verzuim, arbeid en gezondheid, onze de-medicaliserende visie, en proactieve en praktijkgerichte aanpak, en de verzuimspecialisten van ESJ als procesondersteuner ontzorgen wij haar klanten op dit gebied. Hierbij achterhalen wij de oorzaken van verzuim, pakken deze aan en dragen wij bij aan een positieve gedragsverandering. Niet alleen worden hiermee de financiële risico’s verlaagd, maar wordt ook de positieve energie vergroot, meer arbeidsvreugde en betrokkenheid gerealiseerd, met uiteindelijk betere prestaties op de werkvloer, in een gezondere organisatie!

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar sales@argoadvies.nl, t.a.v. Gary Damen, of u neemt telefonisch contact op via 088 031 32 00
Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid!

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op Duurzame Inzetbaarheid. Het is ook dit jaar weer mogelijk voor bedrijven en (overheids)instellingen om hiervoor subsidie aan te vragen.

Het thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn limitatief en het verdient aanbeveling uw eventuele aanvraag daarop nauwkeurig af te stemmen. Wij kunnen u in dit volledige proces ondersteunen en ontzorgen.

Speciaal voor deze subsidieregeling hebben wij een aantal verschillende producten ontwikkeld welke exact afgestemd zijn op alle criteria. Deze (uitsluitings)criteria zijn behoorlijk specifiek. In alle gevallen dient eerst een analyse plaats te vinden. Vervolgens ontstaat een plan van aanpak met vertaling naar leer/ontwikkelingsdoelen en dient dit plan ook uitgevoerd te worden. Het is verplicht hierbij een extern adviseur te betrekken. De genoemde thema’s liggen op het vlak van een bedrijfsscan, onderzoek naar duurzame inzetbaarheid binnen de bestaande populatie, mobiliteit, ontwikkeling van de medewerkers (leercultuur), veilig werken en arbeidstijdenmanagement.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Wij inventariseren graag samen met u op welk vlak uw behoefte ligt, verzorgen voor u de aanvraag van het project en de uitvoering van het volledige plan! Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op!