Pesten op het werk: Herken de signalen! 

28-02-2017


Rond 1,2 miljoen werknemers hadden vorig jaar te maken met pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De plegers  zijn bijna altijd collega’s of leidinggevenden. Dat is ongeveer 1 op 6 werknemer. Het is vaak lastig om een grapje te onderscheiden van pesten. Die grens ligt ook niet altijd en voor iedereen op dezelfde plek. Ongewenst gedrag is soms zichtbaar, maar vaker gaat het om subtiele opmerkingen of gedrag dat kwetsend is. Het is dan ook belangrijk dat leidinggevenden en collega’s pesten herkennen, zodat zij het kunnen voorkomen en ingrijpen als hier toch sprake van is op het werk.

 

Wat is pesten?

Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon zoals steeds kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek of bedreiging met geweld. Het kan ook meer achter de rug om plaatsvinden zoals iemand buitensluiten, roddelen en het verspreiden van kwaadaardige geruchten.

Andere voorbeelden van pesten zijn organisatorische maatregelen zoals zinloze taken moeten doen of een opzettelijk verkeerde beoordeling krijgen vanuit management, inbreuk maken op privacy zoals imiteren of grapjes maken over iemands privéleven, of agressief gedrag zoals schreeuwen en vloeken.

 

Wat zijn de gevolgen?
Een werknemer die wordt gepest kan last krijgen van allerlei negatieve emoties zoals woede, angst en verdriet. Daarnaast kan hij of zij ook gezondheidsklachten ontwikkelen, zich zorgen gaan maken of bijvoorbeeld slecht slapen. Daarnaast kan pesten ook allerlei gevolgen hebben voor de organisatie zoals verminderde productiviteit, meer verzuim en een verhoogde uitstroom van werknemers.

 

Wat kan ik doen? Ik word gepest of ik zie dat mijn collega wordt gepest… wat nu?

1. Trek een grens

Het is belangrijk om voor jezelf een grens te stellen van wat je toelaatbaar gedrag vindt en wat niet. Grenzen stellen kan moeilijk zijn maar probeer toch echt jouw gestelde grenzen aan te geven. Hoe eerder je dit doet, des te meer kans dat het pestgedrag stopt.

2. Bespreek het gedrag

Als de pester jouw grenzen of die van de organisatie overtreedt, dan is het belangrijk dit te bespreken met de pester. Blijf rustig en praat vanuit de ik-vorm: “ik vind het vervelend dat…”. Vertel welk gedrag je vervelend vindt en wat je niet accepteert. Soms realiseert de pester zich niet wat voor effect zijn/haar gedrag op jou heeft en kan de situatie worden opgelost door een goed gesprek.

3. Praat erover met iemand die je vertrouwt

Is het niet gelukt om het pestgedrag met de pester te bespreken of merk je dat het gesprek geen effect heeft gehad? Praat er dan in ieder geval over met iemand die je vertrouwt. Dit kan zowel iemand van binnen als iemand van buiten de organisatie zijn. Je kunt bijvoorbeeld aankloppen bij je leidinggevende, de bedrijfsarts of de ondernemingsraad, maar natuurlijk ook bij de vertrouwenspersoon. 


Wilt u meer informatie over pesten op het werk? Neem dan contact met ons op via dit contactformulierPSION zoekt versterking!

11-10-2016


Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Lees hier meer over de PSION vacature.   
Profiteer van de PSION Week van de Werkstress voordelen!

29-10-2015


Psychische klachten dreigen volksziekte nummer één te worden. Eén derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door het ervaren van werkstress.  


Signalen worden vaak te laat onderkend. Het ervaren van werkstress is daardoor met grote regelmaat de druppel die de welbekende emmer doet overlopen met uitval als gevolg. Het voorkomen van deze uitval is belangrijk en PSION kan u daarbij helpen!


Jaarlijks wordt tijdens de Week van de Werkstress, vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, extra aandacht gevestigd op het belang van het voorkomen van deze uitval. Natuurlijk laat ook PSION deze week niet onopgemerkt voorbij gaan! 


Profiteer van de PSION Week van de Werkstress voordelen. 

  • Stel een vraag gerelateerd aan werkstress of psychische klachten in de week van 16 t/m 20 november en onze psychologen geven u advies en antwoord!
    Mail onze antistressdesk (antistress@psion.nl) en ontvang binnen 48 uur een gratis persoonlijke terugkoppeling. 
  • Vraag in de Week van de Werkstress een training of een workshop van PSION aan en profiteer van de 10% stressweek korting.  

Bij vragen, neemt u dan gerust contact met ons op!


Met trots kunnen wij melden dat MEVAS de samenwerking met PSION is aangegaan!

07-03-2015


Zoals vele andere klanten en samenwerkingspartners ziet ook MEVAS, het verzekeringskantoor voor leden van de Koninklijke Metaalunie, de snelle en doeltreffende aanpak, en de voordelen van PSION. Tegenwoordig zetten ook zij PSION in voor alle vraagstukken op het gebied van (verzuimende) medewerkers met psychische klachten.

Als assurantiekantoor van de Metaalunie adviseert MEVAS haar relaties op het gebied van Schade-, Zorg-, en lnkomensverzekeringen en vertegenwoordigt een kleine 14.000 leden.

Wij kijken uit naar een vruchtbare en langdurige samenwerking!


PSION en Achmea gaan de samenwerking aan!

22-01-2015


Wij zijn er trots op te kunnen melden dat  na een zeer succesvolle pilot Achmea en PSION een samenwerking  zijn aangegaan!

PSION is daarmee officieel provider van psychische interventies geworden voor alle klanten van Achmea. Vanaf 1 januari 2014 zijn de psychische interventies van PSION opgenomen in drie werkgeverspakketten, te weten Livvit, Present en GezondRendementFonds, hetgeen inhoudt dat Achmea de trajecten binnen deze pakketten zal vergoeden tot maximaal € 500,-.

Achmea en PSION zijn beide blij dat deze samenwerking tot stand gekomen is. Met gezamenlijke kracht kunnen we nu zorg dragen voor nog betere ondersteuning van aangesloten werkgevers en haar medewerkers bij snel herstel en re-integratie bij psychische klachten en/of beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren.