Paradigma - Argo-63
Informatie werkgevers

Krijg grip op verzuim

Argo Advies is een arbodienst die uw organisatie op een nuchtere, verfrissende en praktische wijze ondersteunt op het gebied van arbeidsverzuim en re-integratie in de breedste zin van het woord.
 

Wij zijn een innovatieve arbodienst met een gezonde dosis lef en streven ernaar ‘voor de muziek uit te lopen’. Wij zijn te allen tijde op de hoogte van de laatste trends, ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen ons vakgebied.

Argo Advies staat voor het behouden van de eigen regie van u en uw medewerker en wil u en uw medewerker bijstaan in het proces naar een duurzame terugkeer in het eigen werk. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden in werk, en niet naar wat de medewerker niet kan. De verzuimende medewerker heeft samen met zijn of haar leidinggevende de verantwoordelijkheid om een oplossing te ontwikkelen. Hierdoor heeft u als werkgever en leidinggevende de regie en staat de medewerker zelf aan het roer om ervoor te zorgen dat hij of zij vitaal en gelukkig is en blijft. Zowel mentaal als fysiek, in het privéleven als op het werk! 

De samenwerking

Nadat wij kennis met u hebben gemaakt, wordt u gekoppeld aan een vaste Adviseur Inzetbaarheid. Deze adviseur werkt nauw samen met de leidinggevenden en de afdeling hr, zodat we geen re-integratiekansen voor u en uw medewerker missen. De Adviseur Inzetbaarheid is, naast de leidinggevende, het vaste en eerste aanspreekpunt voor uw medewerker wanneer hij of zij zich afmeldt voor zijn of haar werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij gerichter adviseren en anticiperen op de behoefte van de medewerker. Dit geeft de medewerker direct persoonlijke zorg en aandacht. De Adviseur Inzetbaarheid maakt vervolgens een inschatting waarom de medewerker verzuimt en wat hij of zij nodig heeft. Daarna maakt de adviseur een afweging of er acties uitgezet moeten worden.

De Adviseur Inzetbaarheid heeft een spilfunctie en werkt volgens de verlengde armconstructie samen met onze bedrijfsartsen. Hierdoor staan wij veel dichter bij u en uw medewerker, waardoor wij gerichter kunnen adviseren en meer grip krijgen op de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim. Omdat wij ons tussen u en uw medewerker bevinden, leren wij uw organisatie en uw medewerkers goed kennen. De Adviseur Inzetbaarheid kan daardoor organisatiebreed trends en ontwikkelingen op het gebied van verzuim signaleren en u hierin adviseren.

Voor de Adviseur Inzetbaarheid staat de relatie tussen u en uw medewerker altijd voorop. De adviseur adviseert en ondersteunt u daarbij waar nodig. U kunt hierbij denken aan het voeren van gesprekken en het maken van re-integratie verslagen. Ook zal uw adviseur u gedurende het arbeidsverzuim adviseren over de te nemen stappen in het proces, ten bate van u en uw medewerker.

Samenwerking met partners

Argo Advies is onderdeel van paraDIGMA groep. Hierdoor heeft u diverse specialismen binnen handbereik. We werken nauw samen met onze partners binnen paraDIGMA groep, zoals PSION (psychologen), Optios (Re-integratiespecialisten), Nidi Bedrijfsopleidingen (opleidingen), Resolu (Bezwaar en beroep, WGA en ziektewet) en Inverzo (arbeidsdeskundigen). Dit betekent dat de Adviseur Inzetbaarheid direct een advies op maat kan geven, er kortere wachttijden zijn dan in het reguliere circuit en we te allen tijde de regie behouden. Dit heeft ook weer een positief effect op het welzijn en herstel van uw medewerker; u kunt er zelfs arbeidsverzuim mee voorkomen of verkorten!